Aanmelden volwassene

Bij CAGGB hebben we altijd een verwijzing nodig om u te kunnen helpen. Deze krijgt u meestal van de huisarts. Daarnaast moet u zich bij ons aanmelden met het triage- en aanmeldformulier. Zo krijgen we alle informatie die we vooraf nodig hebben. Als we alle informatie compleet hebben, kijkt onze screeningsdeskundige Eelco Stienstra hoe we u het beste kunnen helpen. 

5 Aanmeldtips voor volwassenen:

  • Soms wijst het eerste deel (triage) van het formulier uit dat u beter op uw plek bent bij een andere instelling. Dit is niet voor niets. CAGGB biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg en er zijn andere instellingen die zwaardere of juist lichtere zorg bieden. Zo krijgt iedereen zorg op maat. Wij vragen u om het advies van het formulier te volgen. Bij vragen kunt u bellen met de praktijkassistent

  • Het e-mailadres dat u opgeeft, koppelen we aan een account op het patiëntenportaal van CAGGB. Gebruik een e-mailadres dat alleen van u is, maak er eventueel eentje aan (bijvoorbeeld via Gmail)

  • Houd BSN bij de hand bij uw aanmelding

  • Wacht niet met aanmelden! CAGGB bewaart een verwijzing 21 dagen. Als u zich in deze periode niet aanmeldt, vernietigen wij de verwijzing en brengen we de verwijzer op de hoogte dat u niet bij CAGGB in behandeling komt
      
  • Controleer of u een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) hebt, bij de start van de behandeling willen wij dit graag zien en kopiëren

Na de aanmelding

Als we de verwijzing en aanmelding (maximaal 21 dagen na verwijzing) ontvangen hebben, wordt uw hulpvraag beoordeelt. Soms belt Eelco Stienstra, onze screeningsdeskundige, u nog op voor meer informatie. We sturen u een uitnodiging voor de intake via het patiëntenportaal. 

De meeste zorg wordt vergoed, er zijn een paar uitzonderingen. Meer informatie over de vergoeding van zorg.

Bij CAGGB geldt een wachttijd, bekijk de actuele wachttijden.

Ik meld mij aan