10 Stappen voor hulp

  1. Als u psychische hulp nodig hebt, dan gaat u eerst naar uw huisarts.
  2. Kan de huisarts of zijn praktijkondersteuner u onvoldoende zelf helpen, dan zal hij of zij u verwijzen voor geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld naar CAGGB.
  3. Na een verwijzing door de huisarts kunt u zich bij ons aanmelden.
  4. Na de aanmelding bekijkt Eelco Stienstra, onze screeningsdeskundige, de informatie op het aanmeldformulier. Soms belt hij voor meer informatie. Eelco bekijkt of u bij CAGGB op de goede plek bent. Blijkt dit niet zo te zijn, dan denkt hij mee over de vraag wie beter kan helpen bij uw problemen.
  5. Bent u bij ons wel op de juiste plek, dan kiezen we de CAGGB-behandelaar die u het beste kan helpen. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
  6. Via e-mail ontvangt u vragenlijsten en ook tijdens de gesprekken worden veel vragen gesteld. Bijvoorbeeld over uw gedachten, gevoel en gedrag, uw levens- en ziektegeschiedenis en over uw sociale situatie. Dit noemen we diagnostiek of onderzoek. Als we veel vragen 'online' stellen, noemen wij dit e-diagnostiek. Soms wordt besloten een uitgebreid psychologisch onderzoek te doen.
  7. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, stellen wij samen met u doelen op die we willen bereiken.
  8. Hierna volgt een adviesgesprek. Uw hulpverlener adviseert over hoe u het beste kan worden geholpen, bijvoorbeeld door gesprekken met een behandelaar of via een groepstraining. Soms helpen medicijnen om u beter te voelen.
  9. Voor de behandeling bij CAGGB komt u regelmatig, soms wel 1 x per week, bij ons langs. Als het weer beter met u gaat, komt u minder vaak.
  10. Na verloop van tijd is uw behandeling klaar en neemt u afscheid van uw behandelaar. Als u nog medicijnen gebruikt, dan gaat u hiervoor zo nu en dan naar de huisarts. 

Is er een verwijzing van uw (huis)arts? Dan is aanmelden de eerste stap. Ook na verwijzing door een andere psycholoog kunt u zich direct bij ons aanmelden.

Aandachtspunten bij een aanmelding

Behandelmodules Volwassenen & Ouderen