Zo meld je je aan

Bij CAGGB hebben we altijd een verwijzing nodig om jou te kunnen helpen. Deze krijg je meestal van de huisarts, schoolarts of van het jeugdteam van de gemeente. Daarnaast moet je bij ons aangemeld worden. Zo krijgen we alle informatie die we vooraf nodig hebben. Als we alle informatie compleet hebben, kijkt onze screeningsdeskundige Margreet Fokkema hoe we jou het beste kunnen helpen. 

Als je tussen de 12 en 18  jaar bent, dan meld je jezelf aan bij CAGGB. Als je nog geen 16 bent, dan moeten je gezaghebbenden toestemming geven voor jouw behandeling. Meestal zijn de gezaghebbenden je ouders of voogd.

6 Aanmeldtips voor jongeren:

  1. Soms wijst het eerste deel (triage) van het formulier uit dat je beter op je plek bent bij een andere instelling. Dit is niet voor niets. CAGGB biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg en er zijn andere instellingen die zwaardere of juist lichtere zorg bieden. Zo krijgt ieder kind zorg op maat. Wij vragen je om het advies van het formulier te volgen. Bij vragen kun je altijd bellen met de praktijkassistent.

  2. Het e-mailadres dat je opgeeft, koppelen we aan een account op het patiëntenportaal van CAGGB. Gebruik een e-mailadres dat alleen van jou is, maak er eventueel eentje aan (bijvoorbeeld via Gmail). Een eigen e-mailadres is handig voor de communicatie, ook als je ouder wordt. Als je nog geen 16 bent krijgen je ouders ook een account voor het patiëntenportaal. Samen met jou bepalen we wat zij mogen zien in jouw account.

  3. Ben je jonger dan 16? Houd dan BSN en e-mailadres(sen) van je beide ouders bij de hand, zodat we een e-mail met link naar de toestemmingsverklaring kunnen sturen. Tot 16 jaar kun je alleen onderzocht en behandeld worden met toestemming van alle gezaghebbenden. Ben je tussen de 16 en 18 jaar, dan hoef je geen toestemming.

  4. Zijn er op dit moment andere zorgverleners (jeugdteam, dyslexie-zorg, zorgboerderij e.d.)  die jou helpen? Vermeld deze zorgverleners dan op het aanmeldformulier en geef CAGGB toestemming om met hen te overleggen over de (financiële) verdeling van de zorg. NB: CAGGB werkt uitsluitend samen met gecertificeerde zorgverleners.

  5. Wacht niet met aanmelden! CAGGB bewaart een verwijzing 21 dagen. Als je je in deze periode niet aanmeldt, vernietigen wij de verwijzing en brengen we de verwijzer op de hoogte dat je niet bij CAGGB in behandeling komt.

  6. Controleer of je een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort) hebt, bij de start van de behandeling willen wij dit zien en kopiëren.

Na de aanmelding

Als we de verwijzing en aanmelding (maximaal 21 dagen na verwijzing) ontvangen hebben, vragen wij de gemeente die financieel verantwoordelijk is om een zorgtoekenning. De gemeente reageert binnen 10 werkdagen. De meeste zorg voor kinderen en jongeren wordt vergoed, er zijn een paar uitzonderingen. Meer informatie over de vergoeding van zorg.

Zodra de zorgtoekenning rond is, sturen we een uitnodiging. Soms belt Margreet Fokkema, onze screeningsdeskundige, jou nog op voor meer informatie.

Als je 18 wordt tijdens de behandeling loopt je zorg gewoon door. De vergoeding van de zorg valt vanaf dat moment onder de zorgverzekering. Dit kan betekenen dat je eigen risico moet betalen. Meer informatie over 18 worden tijdens de behandeling.

Bij CAGGB geldt een wachttijd, bekijk de actuele wachttijden.

Ik meld mij aan