DBC

DBC betekent diagnose-behandelingcombinatie. Al uw afspraken, onderzoeken en behandelingen zijn beschreven in diagnose-behandelingcombinatie.

Deze DBC is de basis voor de declaratie bij de zorgverzekeraar. Een DBC in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit een aantal codes: de AgB code (Algemeen Gegevens Beheer-Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd), de DBC-prestatiecode (de twaalfcijferige code beschrijft het afgesloten en goedgekeurde DBC-traject. De code is samengesteld met de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor verblijf en behandeling), de lekenomschrijving (een voor cliënten in niet medische terminologie verklarende omschrijving van het in rekening gebrachte DBC-tarief.

De eerste drie codes geven aan of er sprake is geweest van verblijf in een instelling. De laatste drie codes geven de in rekening gebrachte behandeling aan. Via deze codes kan het in rekening gebrachte tarief en een nadere toelichting gevonden worden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl), de declaratiecode (dit is de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBC-tarief is gekoppeld) en het DBC-tarief (het DBC-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling - de kosten van de behandeling - en het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor verblijf volgens de productstructuur DBC GGZ - de kosten van de opname.

Als er geen sprake is van verblijf, bestaat het DBC-tarief alleen uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Het tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de verleende zorg inclusief kapitaalslasten – kosten van gebouwen en faciliteiten. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de DBC-tarieven vast en publiceert deze op de site www.nza.nl.

contact