Toestemming opvragen gegevens

Om onderzoek en behandeling vlot te kunnen opstarten is het handig om eerdere behandelaars van uw kind te vragen naar hun onderzoeksresultaten en verslagen. CAGGB vraagt deze op, uiteraard alleen na toestemming van de ouders/gezaghebbenden. Onderstaand formulier maakt het geven van toestemming op verschillende tijdstippen en locaties mogelijk. 


Uw gegevens

De laatste 3 cijfers van uw BSN (burgerservicenummer) gebruiken wij om te controleren of wij de toestemming ontvangen van de juiste persoon.

direct bellen