Patiëntenraadsvergadering bijwonen?

07-03-2019

In Nederland hebben patiënten van zorginstellingen invloed op het beleid van deze zorginstellingen en de kwaliteit van de geboden zorg. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

CAGGB heeft sinds 2009 een patiëntenraad. Deze raad bestaat uit een aantal (ex-)patiënten en ouders/andere familieleden van (ex-)patiënten. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de patiëntenraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. 

Op 2 april 2019 vindt de eerstvolgende vergadering van de patiëntenraad plaats. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u dan aan bij de praktijkassistent via telefoonnummer (0511) 54 03 33.