Vergoeding van geestelijke gezondheidszorg

Ggz volwassenen (18+) is verzekerde zorg

Ggz voor volwassenen wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385. Hoeveel u precies betaalt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en of u uw eigen risico 'vrijwillig' verhoogd hebt. De startdatum van de behandeling bepaalt van welk jaar uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Start de behandeling in 2017 en loopt deze door in 2018 dan gaan de kosten van de hele behandeling ten laste van uw eigen risico van 2017. 

Tegemoetkomingen en bijzondere bijstand

Er bestaan tegemoetkomingen op het eigen risico. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. In bepaalde situaties kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken voor de kosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij uw gemeente. Meer informatie over tegemoetkoming in ziektekosten bij een laag inkomen vindt u op Zorgwijzer.nl.

Ggz kinderen (18-)wordt vergoed door gemeenten

Ggz voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente die (volgens het woonplaatsbeginsel) financieel verantwoordelijk is, nadat de gemeente hiervoor een zorgtoewijzing/beschikking heeft toegekend. 

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van specialistische en basis-ggz voor volwassenen in aanmerking te komen, is bij naturapolissen een contract nodig tussen uw zorgverzekeraar en de zorginstelling. Voor de vergoeding van het tarief voor kinder- en jeugd-ggz is een contract nodig tussen uw gemeente en de instelling. CAGGB heeft met alle zorgverzekeraars en met alle Friese en Groningse gemeenten overeenkomsten gesloten. Kinderen uit de Provincie Drenthe kunnen wij helaas niet van dienst zijn omdat wij geen afspraken met de provincie Drenthe hebben kunnen maken.

In alle gevallen geldt dat een verwijzing van de (huis)arts of een zorgtoewijzing/beschikking door de gemeente noodzakelijk is om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen.

Onverzekerde zorg

Wie niet in aanmerking komt voor verzekerde of door gemeenten gefinancierde zorg kan kiezen voor een particulier traject. De kosten worden dan niet gedekt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering of vanuit de jeugdwet door uw gemeente, maar worden door uzelf betaald.

Een veelvoorkomende vraag die valt onder onverzekerde zorg, is het verzoek om een herindicatie ten behoeve van de aanvraag van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Een andere onverzekerde zorgvraag betreft intelligentie-onderzoek zonder onderzoek- of behandelvraag in het kader van een psychiatrische aandoening.

Onze tarieven

Intelligentie-onderzoek:
• € 480: voor kinderen en jongeren tot 16 jaar
• € 410: voor adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen

Verder factureert CAGGB de daadwerkelijk geleverde zorg (inclusief verslaglegging) per minuut. De tarieven voor zorg zijn afhankelijk van het functieniveau van de hulpverlener:

 

Beroep Minuuttarief 2018
Psychiater € 2,66
Gz-psycholoog / 
Verpleegkundig specialist ggz 
€ 1,95
Psycholoog (geen verdere specialisatie) € 1,55
Verpleegkundige /
sociaal pedagogisch hulpverlener / psychodiagnostisch medewerker
€ 1,49
Ervaringsdeskundige € 1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg die niet door zorgverzekeraars of gemeenten wordt vergoed, wordt rechtstreeks (maandelijks) aan u gefactureerd. Intelligentie-onderzoek dient u aan de balie bij de assistente van de praktijk contant of per pintransactie af te rekenen.