Vergoeding van geestelijke gezondheidszorg

Ggz volwassenen (18+) is verzekerde zorg

Ggz voor volwassenen wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt in 2019 een verplicht eigen risico van minimaal € 385. Hoeveel u precies betaalt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en of u uw eigen risico 'vrijwillig' hebt verhoogd. De startdatum van de behandeling bepaalt van welk jaar uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Start de behandeling in 2019 en loopt deze door in 2020 dan gaan de kosten van de hele behandeling ten laste van uw eigen risico van 2019. 

Tegemoetkomingen en bijzondere bijstand

Er bestaan tegemoetkomingen op het eigen risico. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. In bepaalde situaties kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken voor de kosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij uw gemeente. Meer informatie over tegemoetkoming in ziektekosten bij een laag inkomen vindt u op Zorgwijzer.nl.

Ggz kinderen (18-) wordt vergoed door gemeenten

Ggz voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente die (volgens het woonplaatsbeginsel) financieel verantwoordelijk is, nadat de gemeente hiervoor een zorgtoewijzing/beschikking heeft toegekend. 

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van specialistische en basis-ggz voor volwassenen in aanmerking te komen, is bij naturapolissen een contract nodig tussen uw zorgverzekeraar en de zorginstelling. Voor de vergoeding van het tarief voor kinder- en jeugd-ggz is een contract nodig tussen uw gemeente en de instelling. CAGGB heeft met alle zorgverzekeraars en met alle Friese en Groningse gemeenten overeenkomsten gesloten. Kinderen uit de Provincie Drenthe kunnen wij helaas niet van dienst zijn omdat wij geen afspraken met de provincie Drenthe hebben kunnen maken.

In alle gevallen geldt dat een verwijzing van de (huis)arts of een zorgtoewijzing/beschikking door de gemeente noodzakelijk is om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen.

Onverzekerde zorg

Wie niet in aanmerking komt voor verzekerde of door gemeenten gefinancierde zorg kan kiezen voor een particulier traject. De kosten worden dan niet gedekt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering of vanuit de jeugdwet door uw gemeente, maar worden door uzelf betaald.

Daarnaast kunt u ook een persoonlijke voorkeur hebben om zelf te betalen. Volwassenen besparen hiermee hun eigen risico en er is geen verwijzing en verantwoording richting verzekeraar nodig. Ook ouders kiezen er soms bewust voor om de gemeente niet te betrekken bij de zorg om hun kind, en betalen daarom de zorg zelf. CAGGB berekent dan een tarief per minuut. Het tarief varieert per type hulpverlener.

Onze tarieven

Beroep Minuuttarief
2019
Uurtarief
2019
Psychiater € 2,71 € 162,60
Gz-psycholoog / 
Verpleegkundig specialist ggz 
€ 1,99 € 119,40
Psycholoog (geen verdere specialisatie) € 1,58 € 94,80
Verpleegkundige /
sociaal pedagogisch hulpverlener 
€ 1,52 € 91,20
Psychodiagnostisch medewerker € 1,36 € 81,60
Ervaringsdeskundige € 1,36 € 81,60

 

De kosten voor psychologisch onderzoek worden tegen een vast tarief in rekening gebracht (zie hieronder) aangevuld met de daadwerkelijk bestede tijd volgens bovenstaande tarieven.

  • WAIS-IV € 368,00 (voor adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen)
  • WISC-III € 447,00 (voor kinderen en jongeren tot 16 jaar)
  • WPPSI-III-NL € 513,00 (voor kinderen en jongeren tot 16 jaar)

Daarnaast geldt voor volwassenen dat de kosten voor een herindicatie voor de aanvraag van een PGB € 195 bedragen (voor een eenmalige afspraak en de rapportage). Deze kosten betaalt u zelf. Indien de aanvraag voor een PGB wordt gehonoreerd, kunt u de kosten hierop verhalen.

Onverzekerde zorg dient u aan de balie bij de praktijkassistent van de praktijk contant of per pintransactie af te rekenen.