Patiënttevredenheidsonderzoek: dit vinden jonge patiënten van CAGGB

In 2017 vond het meest recente patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten tot 18 jaar plaats. Hiervoor werd de ggz-thermometer (JT-JK & JT-OK) gebruikt. Het gemiddelde rapportcijfer dat jongeren aan CAGGB gaven, is een 7,5 (respons 51%). Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders/verzorgers aan CAGGB gaven, is een 7,4 (respons 51%).

De gemiddelde scores zijn bepaald aan de hand van alle test-afnamen die zijn ingevuld tijdens de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Gemiddelde tevredenheid van jongeren over:

• Informatie 9,3

• Inspraak 8,5

• Hulpverlener 9,4

• Resultaat van de behandeling of begeleiding 8,2

Gemiddelde tevredenheid van ouders/verzorgers over:

• Informatie/inspraak 9,2

• Hulpverlener 9,7

• Resultaat van de behandeling of begeleiding 8,0