Patiënttevredenheidsonderzoek: dit vinden jonge patiënten van CAGGB

In 2018 vond het meest recente patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten tot 18 jaar plaats. Hiervoor werd de ggz-thermometer (JT-JK & JT-OK) gebruikt. Het gemiddelde rapportcijfer dat jongeren aan CAGGB gaven, is een 7,7 (respons 50%). Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders/verzorgers aan CAGGB gaven, is eveneens een 7,7 (respons 50%).

De gemiddelde scores zijn bepaald aan de hand van alle test-afnamen die zijn ingevuld tijdens de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Gemiddelde tevredenheid van jongeren over:
• Informatie 8,9
• Inspraak 8,4
• Hulpverlener 9,9
• Resultaat van de behandeling of begeleiding 8,1

Gemiddelde tevredenheid van ouders/verzorgers over:
• Informatie/inspraak 9,8
• Hulpverlener 9,9
• Resultaat van de behandeling of begeleiding 8,5