Ervaringsdeskundige

CAGGB is op zoek naar een betrouwbare en enthousiaste ervaringsdeskundige die we kunnen inzetten bij groepsbehandelingen. Je ondersteunt onze collega's bij groepsbehandelingen door vragen te beantwoorden en advies te geven. De patiëntenzorg van CAGGB spreekt je aan en je hebt hart voor geestelijke gezondheidszorg. Je haalt voldoening uit het bijdragen aan het herstelproces van anderen.

Functie-eisen

De formele eisen die we aan onze nieuwe ervaringsdeskundige stellen zijn:

• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Ervaringsdeskundigheid, je hebt zelf ervaring (gehad) met het hebben van een psychisch probleem en hebt hierin een herstelproces doorgemaakt. 
• Opleiding of cursus op het gebied van ervaringsdeskundigheid (kan door CAGGB geboden worden)
• Opleiding in individuele en groepsgewijze psycho-educatie en herstelcoaching (kan door CAGGB geboden worden)
• Kennis van ontwikkelingen in de psychiatrie
• Kennis van hoe de zorg in Nederland is geregeld (sociale kaart) 


Echter, de belangrijkste voorwaarden zijn dat je:

• In staat bent om je ervaringen met geestelijke gezondheidszorg aan te wenden voor het geven van voorlichting en ondersteuning. Je kunt je ervaring coachend inzetten 
• Ervaring hebt als ouder (en eventueel als patiënt) binnen onze instelling met de behandeling van ADHD en/of ASS, zowel groeps- als medicamenteuze behandeling
• Woonachtig bent binnen een straal van 15 km vanaf Buitenpost
• Een flexibele werkhouding hebt
• Integer en betrouwbaar bent

Wat houdt ervaringsdeskundigheid in?

Een ervaringsdeskundige is een (ex-)patiënt en/of ouder/verzorger van een (ex-)patiënt die zijn of haar ervaringen aanwendt voor het bieden van voorlichting, coaching en ondersteuning. In de praktijk betekent dit dat je de groepsbehandelingen ‘Voorlichting InteractieProblemen’ – die worden geleid door een hulpverlener van CAGGB – bijwoont en daarbij voorlichting geeft vanuit patiëntperspectief. Om dit vorm te kunnen geven is het nodig dat je ervaring hebt als ouder (en eventueel als patiënt) met de verschillende modules van behandeling van ADHD en/of ASS bij CAGGB.

Voor zover protocollen en procedures dit toelaten, worden de werkzaamheden door de ervaringsdeskundige zelfstandig uitgevoerd, onder eindverantwoordelijkheid van de (kinder- en jeugd)psychiater. De patiëntgerichte activiteiten worden zelfstandig geïnitieerd en ingevuld, op basis van de eigen specifieke deskundigheid van de ervaringswerker.

Werktijden

De groepsbehandelingen ‘Voorlichting InteractieProblemen’ vinden plaats op vrijdagmiddag, van 15.30 tot 17.00 uur, één keer per twee weken. Ervaringsdeskundigen kunnen daarnaast eventueel worden ingezet bij andere groepsbehandelingen en in individueel patiëntencontact via e-mail op verzoek van een patiënt en/of ouder/verzorger, maar ook voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering door het team te informeren over vooraf vastgestelde thema’s. In de praktijk verbindt de ervaringsdeskundige van CAGGB zich alleen aan de voorlichtingsbijeenkomsten op vrijdagmiddag en is de tijdsinvestering vier uur per maand (twee keer twee uur op vrijdagmiddag).

Meer informatie of reageren

Wil je solliciteren op deze vacature? Schrijf dan een korte motivatie en CV. Stuur beide met behulp van onderstaand formulier voor 9 juli naar ons toe. Indien je meer informatie wenst kun je contact opnemen met Ria Venema, via management@caggb.nl.


Personalia

Aanhef: