CAGGB voor professionals

CAGGB is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende ggz-instelling. De instelling staat voor passende zorg en beheersbare kosten.

Wij bieden laagdrempelige, ambulante specialistische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. Onze snelle en adequate aanpak bevordert de weg naar herstel. Sinds jaar en dag werken wij diagnose overschrijdend, zonder leeftijdsschotten.

Onze instelling is een 'psychiatrische polikliniek'. 

Aanmelden bij CAGGB

Voor informatie over een mogelijke verwijzigen en om iemand aan te melden voor onderzoek en/of behandeling doorloopt u snel en eenvoudig ons 'slimme triageformulier'. Om het formulier te openen klikt u op de groene knop 'Triage & Aanmelden'.

Wachttijden en (tele)screening

De wachttijden op de website geven de face-to-face wachttijden aan. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact op met door u verwezen personen om een aanmelding compleet te maken (verwijsbrief, aanmelding met toestemming en inschrijving).

Screening van de verwijsbrief op urgentie en vaak ook telescreening (telefonische triage en intake) vindt binnen 10 werkdagen plaats. Uiteraard kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met onze ervaren assistentes.

Multidisciplinair behandelteam

De medische eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door specialisten. Het multidisciplinair behandelteam bestaat uit een psychiater/psychotherapeut, verpleegkundig specialisten, medicatieverpleegkundigen, gz- en basispsychologen, en orthopeadagogen.

Op freelance basis werkt bij CAGGB een systeemtherapeut, psychodiagnostisch medewerker en een groepsbehandelaar. Het behandelteam wordt ondersteund door een groep ervaren assistenten.

Een fotogalerij van onze hulpverleners en ondersteuners vindt u op onze website

Consultatieve raadpleging

Bent u huisarts, psycholoog of gebiedsteammedewerker en hebt u behoefte aan overleg met een specialist van CAGGB over een specifieke casus, dan nodigen wij u hiertoe uit. CAGGB stelt het bieden van optimale zorg voorop, ook voor collega-zorgverleners.

Wij brengen geen kosten in rekening voor consultatieve raadpleging.