10 stappen voor hulp

  1. Als u psychische hulp nodig hebt, gaat u eerst naar uw huisarts om uw klachten te bespreken.
  2. Hebt u specialistische psychische hulp nodig? Dan kan uw huisarts naar CAGGB verwijzen. 
  3. CAGGB ontvangt uw verwijzing digitaal via ZorgDomein, deze wordt dezelfde werkdag gecontroleerd op spoed. 
  4. Binnen een week na verwijzing belt de zorgcoördinator van CAGGB u op. Zij stelt vragen waarmee ze uw hulpvraag beter in kaart krijgt. De zorgcoördinator bekijkt of u bij CAGGB op de goede plek bent. Blijkt dit niet zo te zijn, dan denkt zij mee over welke zorgaanbieder u beter van dienst kan zijn. 
  5. Bent u bij CAGGB op de juiste plek? Dan kunt u zich aanmelden via de website. Enkele vragen uit het telefoongesprek met de zorgcoördinator komen bij de aanmelding opnieuw aan bod. Deze herhaling helpt u en ons om uw zorgvraag zo concreet mogelijk te maken. 
  6. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
  7. Via e-mail ontvangt u vragenlijsten over uw gedachten, gevoel en gedrag, uw levens- en ziektegeschiedenis en over uw sociale situatie. Dit noemen we diagnostiek of onderzoek. Als we veel vragen 'online' stellen, noemen wij dit e-diagnostiek. Soms wordt besloten een uitgebreid psychologisch onderzoek te doen, of we bellen u nogmaals op voor verduidelijking.
  8. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, stellen wij samen met u doelen op die we willen bereiken.
  9. Hierna volgt een adviesgesprek. Uw hulpverlener adviseert over hoe u het beste kan worden geholpen, bijvoorbeeld door 1-op-1 behandeling of groepstraining. Soms helpen medicijnen om u beter te voelen.
  10. Na verloop van tijd is uw behandeling klaar en neemt u afscheid van uw behandelaar. Als u nog medicijnen gebruikt, dan gaat u voor de controle hiervan naar uw huisarts. 


Behandelmodules Volwassenen & Ouderen