Wij bieden persoonlijke geestelijke gezondheidszorg

aan kinderen, jongeren en volwassenen

Met ons 'slimme' triageformulier ontdekt u of CAGGB voor u de juiste keuze is!

Meest bezocht

1. Aanvragen recepten & verklaringen

Eenvoudig een herhaalrecept aanvragen via het patiëntenportaal.

2. Wachttijden

Informatie over de actuele aanmeld- en behandelwachttijd per doelgroep.

3. Praktijkinformatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over ons centrum.

Over CAGGB

CAGGB kijkt verder dan de diagnose:
wij bieden zorg op maat 

Lees meer over diagnose-overstijgende zorg