Training voor volwassenen met ADHD of ADD

ADHD is een aandachtstekortstoornis. Het komt voor met en zonder de 'H' van 'Hyperactiviteit'. Het hebben van AD(H)D heeft voor het functioneren in het dagelijks leven (grote) gevolgen. U vergeet bijvoorbeeld dingen, komt te laat op afspraken, hebt moeite met luisteren, kunt moeilijk ontspannen of wordt sneller boos.

CAGGB biedt een vaardigheidstraining voor mensen met AD(H)D. De training bestaat uit voorlichting en het aanleren van vaardigheden. Tijdens deze training kom u meer te weten over de oorzaken van AD(H)D, over de kenmerken en over het verloop van de behandeling. Door een positieve benadering en doordat u merkt dat u niet de enige bent met deze problematiek, werken we aan een gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Ook richten we ons op uw persoonlijke moeilijkheden en leert u daar beter mee omgaan.

Werkwijze

De training bestaat uit informatieve sessies, maar u gaat ook zelf aan de slag. Door opdrachten leert u bijvoorbeeld vaardigheden en handigheidjes.

CAGGB verwacht van alle deelnemers dat zij thuis huiswerkopdrachten maken.

In de groep kunt u veilig oefenen met aangeleerde vaardigheden en werken aan uw eigen doelen.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen met ADHD of ADD
Door wie Teije Sikkema
Wanneer Dinsdagavond
Duur 90 minuten
Hoe vaak Wekelijks (totaal 9 sessies, waarvan sessie 4 met naasten)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB

 

contact