AutismeTraining voor volwassenen

Tot 2017 werd er onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld PDD-NOS, Stoornis van Asperger en klassiek autisme. Vanaf 2017 hebben deze diagnoses één en dezelfde naam: autisme-spectrumstoornis (ASS). Daarbij wordt aangegeven of er sprake is van een milde of ernstige mate van ASS.

Bij mensen met ASS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij iemand met ASS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate men meer in de buitenwereld gaat functioneren.

CAGGB biedt een vaardigheidstraining voor mensen met ASS. De training bestaat uit voorlichting en het aanleren van vaardigheden. Tijdens deze training kom u meer te weten over de oorzaken van ASS, over de kenmerken en over het verloop van de behandeling. Door een positieve benadering en doordat u merkt dat u niet de enige bent met deze problematiek, werken we aan een gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Ook richten we ons op uw persoonlijke moeilijkheden en leert u daar beter mee omgaan.

Werkwijze

De training bestaat uit informatieve sessies, maar u gaat ook zelf aan de slag. Door opdrachten leert u bijvoorbeeld vaardigheden en handigheidjes.

Bij de training hoort een boek. CAGGB verwacht van alle deelnemers dat zij thuis huiswerkopdrachten maken.

In de groep kunt u veilig oefenen met aangeleerde vaardigheden en werken aan uw eigen doelen.

Ook naasten worden betrokken bij de training. Tijdens een van de sessies kunt u hen uitnodigen om aanwezig te zijn.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen met ASS
Door wie Alien Mahler
Wanneer Dinsdagmiddag
Duur 1,5 uur
Hoe vaak Tweewekelijks (15 sessies, waarvan 2 terugkombijeenkomsten)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB
Extra investering Aanschaf boek 'Cognitieve gedragstherapie bij autisme'

Informatie boek:
Titel: Cognitieve gedragstherapie bij autisme
Auteur: C. Schuurman
ISBN: 9789079729227