AutismeTraining voor volwassenen

Tot 2017 werd er onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld PDD-NOS, Stoornis van Asperger en klassiek autisme. Vanaf 2017 hebben deze diagnoses één en dezelfde naam: autisme-spectrumstoornis (ASS). Daarbij wordt aangegeven of er sprake is van een milde of ernstige mate van ASS.

Bij mensen met ASS ontwikkelen het sociale begrip en de sociale intuïtie zich zeer moeizaam. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ter voorkoming van deze angst houden zij graag vast aan bekende regels en patronen. In hun interesses kunnen ze zelfs rigide en dwangmatig zijn. De problemen uiten zich bij iemand met ASS verschillend per leeftijd. De problemen worden groter naarmate men meer in de buitenwereld gaat functioneren.

CAGGB biedt een vaardigheidstraining voor mensen met ASS. De training bestaat uit voorlichting en het aanleren van vaardigheden. Tijdens deze training komt u meer te weten over de oorzaken van ASS, over de kenmerken en over het verloop van de behandeling. Door een positieve benadering en doordat u merkt dat u niet de enige bent met deze problematiek, werken we aan een gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Ook richten we ons op uw persoonlijke moeilijkheden en leert u daar beter mee omgaan. Bij de AutismeTraining maken we gebruik van een brugpersoon.

Brugpersoon

Een brugpersoon is iemand die u kan helpen om dat wat tijdens de training is geleerd in te zetten in de dagelijkse praktijk. Een brugpersoon komt uit uw eigen omgeving en is bereid is om mee te helpen de vooraf gestelde doelen te bereiken. U kunt de brugpersoon zien als een maatje tijdens de groepsbehandeling. Uiteraard mag u zelf uw brugpersoon kiezen. 

Werkwijze

De training bestaat uit informatieve sessies, maar u gaat ook zelf aan de slag. Door opdrachten leert u bijvoorbeeld vaardigheden en handigheidjes.

Bij de training hoort een boek. CAGGB verwacht van alle deelnemers dat zij thuis huiswerkopdrachten maken.

In de groep kunt u veilig oefenen met aangeleerde vaardigheden en werken aan uw eigen doelen. Met uw brugpersoon werkt u aan het in de praktijk brengen van de geleerde vaardigheden.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen met ASS
Door wie Devi Grootjans of Jasmijn de Lange
Wanneer Maandag- of dinsdagochtend
Duur 90 minuten
Hoe vaak Wekelijks (15 sessies, waarvan 2 terugkombijeenkomsten)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB
Extra investering Aanschaf boek 'Cognitieve gedragstherapie bij autisme'

Informatie boek:
Titel: Cognitieve gedragstherapie bij autisme
Auteur: C. Schuurman
ISBN: 9789079729227 

 

 

contact