Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Door de therapie krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe u gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen. Ook het aanpassen van onhandig gedrag naar helpend gedrag kan uw gevoelens positief beïnvloeden. Ook raken de gewenste gedachten hierdoor sneller verankerd.

Wanneer is cognitieve gedragstherapie geschikt?

Cognitieve gedragstherapie helpt onder andere bij angstklachten, depressieve klachten, dwangmatig gedrag en impulsbeheersingsproblemen (bijvoorbeeld bij te snel boos worden of ergens niet van af kunnen blijven). Iedere deelnemer van de groep werkt aan zijn eigen klachten, vanuit zijn eigen fase van behandeling. De groep wordt gevormd door deelnemers uit verschillende fases van behandeling. Ook de klachten zijn verschillend van aard. Deze diversiteit is erg helpend. Er wordt in de groep actief met elkaar meegedacht, ervaringen worden gedeeld en u leert van het proces dat een ander doormaakt. Na iedere sessie spreekt u huiswerkopdrachten af met de groepsbehandelaar.

Doorlopende groep

Hoe vaak u de groep bezoekt is afhankelijk van diverse factoren. In overleg met de groepsbehandelaar blijft u naar de groep komen, uw voortgang wordt regematig geëvalueerd. Als uw doelen behaald zijn en u merkt dat u minder behoefte hebt aan therapie, dan kunt u in het kader van terugvalpreventie gebruikmaken van een strippenkaart. Met deze strippenkaart kunt u naar behoefte de groep bezoeken.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen met emotionele en spanningsklachten
Door wie Margreet Fokkema
Wanneer Donderdagavond
Duur 90 minuten
Hoe vaak Tweewekelijks (doorlopend)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB

contact