Groepsbehandeling: Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie

In de Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie betekent het woord 'schema':

het geheel van herinneringen, lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten

Zo’n schema bepaalt hoe we naar onszelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen kijken.

Iedereen heeft andere herinneringen en al die bagage nemen we mee en is van invloed op nieuwe ervaringen. Daarom vertoont de ene persoon heel ander gedrag in bepaalde situaties dan een ander. Daarover is ook een filmpje gemaakt: Gedachten uitpluizen.

Bij CAGGB bieden we schemagerichte cognitieve gedragstherapie, speciaal voor mensen die al langer met emotionele problemen kampen, waarschijnlijk ontstaan in de kindertijd of de periode van jongvolwassenheid.

Deze groepsbehandeling is bedoeld voor jongeren (vanaf 16 à 17 jaar), jongvolwassenen en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. Zij zijn al in behandeling bij CAGGB en hebben een of meerdere gesprekken met een hulpverlener gehad, waarin duidelijk is geworden dat zij kunnen profiteren van deze therapie. Zij hebben in hun dagelijks leven (werk, vrije tijd en relaties) terugkerende klachten en problemen zoals: somberheid, heftige emoties, angsten, een sterke neiging zich terug te trekken en zij hebben vaak problemen met vertrouwen (in zichzelf en in andere mensen).

Doel en werkwijze

Deelnemers leren in de groepstherapie hun ongewenste schema’s op te sporen, inzicht te krijgen in de oorsprong en waar te nemen hoe deze in stand worden gehouden in de huidige situatie.

Deelnemers leren welke persoonlijke ongewenste schema’s last bezorgen en waarom deze in stand gebleven zijn. Met de verkregen inzichten leren zij de schema’s uit te dagen en te doorbreken.

Het voordeel van werken in een groep is dat men de schema’s bij elkaar kan herkennen en op deze manier elkaar kan helpen de schema’s uit te dagen.

Er zijn 2 groepen:

  • SCG-jong: een groep voor jongeren van 16 à 17 jaar & jongvolwassenen
  • SCG+: een groep voor volwassenen vanaf 25 jaar

Alle deelnemers doen minimaal 15 bijeenkomsten mee. Na elke 4 maanden wordt de behandeling geëvalueerd door middel van een klachtenmeting en evaluatie in de groep. Daarna wordt bepaald of het voor u van belang is meer behandelingen te volgen.

Om optimaal te kunnen profiteren van de therapie is het nodig elke week minimaal een half uur huiswerk te maken.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek
Door wie Gerbrig Kamps of Eelco Stienstra
Wanneer Maan-, dins- of woensdagmiddag, woensdagavond
Duur 2 uur
Hoe vaak Wekelijks
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB
Extra investering Aanschaf boek 'Werkboek kortdurende schematherapie: CGT-technieken'

 

Informatie werkboek
Titel: 'Werkboek kortdurende schematherapie: CGT-technieken'
Auteur: Jenny Broersen en Michiel van Vreeswijk 
ISBN: 9789036815833
Kosten: € 19,99