Groepsbehandeling: Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie

In de Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie betekent het woord 'schema': het geheel van herinneringen, lichamelijke gewaarwordingen, emoties en gedachten.

Zo’n schema bepaalt hoe we naar onszelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen kijken. Iedereen heeft andere herinneringen, ieders rugzakje is anders gevuld. Deze bagage nemen we mee en is van invloed op nieuwe ervaringen. Daarom reageren we allemaal verschillend op dezelfde situatie. Over de lading die je aan je gedachten geeft is ook een filmpje gemaakt: Gedachten uitpluizen.

Bij CAGGB bieden we schemagerichte cognitieve gedragstherapie, speciaal voor mensen die al langer met emotionele problemen kampen. Deze problemen zijn waarschijnlijk ontstaan in de kindertijd of in de periode van jongvolwassenheid.

Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie is er voor jongeren (vanaf 16 à 17 jaar), jongvolwassenen en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. Zij zijn al in behandeling bij CAGGB en uit een of meerdere gesprekken met een hulpverlener is gebleken dat zij kunnen profiteren van schemagerichte cognitieve gedragstherapie. Zij hebben in hun dagelijks leven (werk, vrije tijd en relaties) terugkerende klachten en problemen zoals: somberheid, heftige emoties, angsten, een sterke neiging zich terug te trekken en zij hebben vaak problemen met vertrouwen (in zichzelf en in andere mensen).

Doel en werkwijze

Deelnemers leren in de groepstherapie hun ongewenste schema’s op te sporen, inzicht te krijgen in de oorsprong en waar te nemen hoe deze in stand worden gehouden in de huidige situatie. Deelnemers leren welke persoonlijke ongewenste schema’s last bezorgen en waarom deze in stand gebleven zijn. Met de verkregen inzichten leren zij de schema’s uit te dagen en te doorbreken.Het voordeel van werken in een groep is dat men de schema’s bij elkaar kan herkennen en op deze manier elkaar kan helpen de schema’s uit te dagen. Om optimaal te kunnen profiteren van de therapie is het nodig om elke week minimaal een half uur huiswerk te maken.

Er zijn 2 groepen:
• SCG-jong: een groep voor jongeren van 16 à 17 jaar & jongvolwassenen
• SCG+: een groep voor volwassenen vanaf 25 jaar

Praktische zaken

Voor wie (Jong)volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek
Door wie Anke de Jong of Alien Mahler, samen met Femke Marije Klaver
Wanneer Donderdagochtend of donderdagmiddag
Duur 120 minuten
Hoe vaak Wekelijks (totaal 15 tot 20 sessies)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB

contact