TerugvalPreventie Algemeen

Soms is het best lastig om wat u tijdens een behandeling hebt geleerd, vast te houden. Door de behandeling zijn psychische klachten verminderd of zelfs verdwenen. En dat moet zo blijven. Maar hoe? Hoe voorkomt u terugval als de behandelingen eenmaal zijn afgelopen? 

CAGGB biedt terugvalpreventie in groepsvorm. De groepsbehandeling is bedoeld voor volwassenen die een behandeling hebben gevolgd en zo nu en dan nog een afspraak bij ons nodig hebben om te voorkomen dat ze terugvallen in oude gedachten of oud gedrag. Ook oud-patiënten die een terugval hadden, kunnen deelnemen aan terugvalpreventie. 

Tijdens de bijeenkomsten komt u in contact met lotgenoten en er is ruimte om het effect en de mogelijke bijwerkingen van medicijnen te evalueren en te controleren. 

Doel

Het doel van de terugvalpreventiegroep is om het geleerde beter vast te houden. Daarnaast wordt gekeken naar uw lichamelijke gezondheid en leefstijl: voeding, beweging, medicijngebruik et cetera. 

Werkwijze

De groep komt maximaal zes keer per jaar bij elkaar; één keer per twee maanden op vrijdagmiddag, van 15.15 tot 16.45 uur. Iedere sessie wordt individueel geëvalueerd en er wordt besloten of u ook aan de volgende sessie meedoet.

Omdat het belangrijk is om ook de naasten te betrekken bij problematiek en behandeling, wordt jaarlijks één sessie gepland met uw partner of een andere directbetrokkene. U nodigt zelf uw naaste uit voor deze bijeenkomst. De datum waarop deze sessie plaatsvindt, staat vermeld op uw aanmeldformulier.

Aanmelden

De aanmelding verloopt in overleg met uw hulpverlener van CAGGB. Dit zal doorgaans gebeuren als de hulpverlener denkt dat u zou kunnen profiteren van de training.

Praktische zaken

Voor wie Volwassenen die een behandeling hebben gehad bij CAGGB
Door wie Saskia Anjema
Wanneer Vrijdagmiddag
Duur 1,5 uur
Hoe vaak Eens per 2 maanden (doorlopend)
Aanmelden Via uw behandelaar bij CAGGB

contact