Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy.  ACT leert je de dingen waarop je geen invloed hebt te accepteren. 

ACT gaat over het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit:

Ik ben hier nu en ervaar wat er te ervaren is. Ik geef ruimte aan gedachten die er zijn, terwijl ik me actief verbindt aan de dingen die in mijn leven belangrijk zijn.

ACT gaat er vanuit dat nare gebeurtenissen en emoties, zoals somberheid, verdriet, onzekerheid en angst onderdeel zijn van ieders leven. Je verzetten tegen deze emoties, of willen dat gebeurtenissen of ervaringen anders waren gelopen, helpt niet. Vechten of onderdrukken werkt juist vaak tegenovergesteld. Je kunt bepaalde emoties en ervaringen beter laten voor wat ze zijn. ACT leert je dat.

Met behulp van ACT leer je om je aandacht in het hier en nu te houden en te handelen op een manier die op dit moment het meest helpend is. Je leert omgaan met de onvermijdelijke verdrietige zaken van het leven. Daarnaast ontdek je wat echt belangrijk voor jou is en krijg je kracht om dingen te doen. 

CGT en ACT, wat zijn de verschillen?

ACT is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). CGT en ACT verschillen met name in de benadering van gedachten. CGT werkt omdat het je helpt negatieve of niet-helpende gedachten te herkennen en te veranderen. ACT gaat ervan uit dat pijn en verdriet een gegeven is in het leven en moedigt je aan om álle gedachten te accepteren.

ACT wordt ook geboden als groepstraining.

contact