rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation)

Door wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de frontaalkwab een belangrijke invloed heeft op het ontstaan van een depressie. Vooral de onderlinge communicatie van verschillende delen van deze frontaalkwab is van belang. Bij rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation) worden door middel van een pulserend magnetisch veld bepaalde delen van dit hersengebied gestimuleerd. Dit verbetert de communicatie tussen de verschillende hersenstructuren. Door herhaaldelijke stimulatie verminderen de depressieve klachten.

De werkwijze

Tijdens de behandeling ligt u in een comfortabele stoel. Er wordt een achtvormige spoel boven het hoofd geplaatst. Deze spoel wekt een pulserend magnetisch veld op, waardoor de specifieke stimulatie plaatsvindt. Dit uit zich in een tikkend geluid, dat ook voelbaar is, vergelijkbaar met het tikken van een potlood op de arm. Tijdens de sessie wordt u door een van onze psychologen behandeld. Deze psycholoog is speciaal opgeleid voor het geven van deze gecombineerde behandeling.
Een rTMS-sessie duurt ongeveer een uur. De sessies vinden 2 keer per week plaats, gedurende minimaal 20 weken. Meestal is na enkele weken een eerste resultaat merkbaar. Het effect houdt ongeveer 6 tot 12 maanden aan. Bij terugkeer van de klachten zijn vaak een aantal herhaalsessies voldoende om de depressie weer te doen afnemen.

Voor wie

Een behandeling met rTMS is mogelijk wanneer u last heeft van een matige of ernstige depressie, waarbij een behandeling met minimaal twee verschillende antidepressiva niet heeft geholpen. Wanneer rTMS voor u geschikt kan zijn, wordt u hierover geïnformeerd door uw behandelaar. Vooraf stoppen met medicijnen is niet nodig.

De rTMS-behandeling is niet geschikt voor patiënten:

  • met metalen implantaten in het hoofd;
  • met een pacemaker;
  • die zwanger zijn;
  • die migraine-aanvallen hebben;
  • die een herseninfarct hebben gehad;
  • die epileptische aanvallen hebben (gehad) of bij wie deze in de familie voorkomen;
  • die neurochirurgie hebben ondergaan;
  • met ernstig middelengebruik.

Bijwerkingen rTMS

Er zijn uitgebreide gecontroleerde en wetenschappelijke studies gedaan naar de werking van rTMS. De behandeling kent bijna geen bijwerkingen en is dus niet alleen een effectieve, maar ook een veilige therapie.

De ernstigste bijwerking van rTMS is de mogelijkheid van een epileptische aanval. De kans dat een epileptische aanval wordt opgewekt, is echter zeer klein. Er zijn slechts vier gevallen bekend sinds het ontstaan van deze methode en er zijn al honderdduizenden rTMS-sessies uitgevoerd.

Een bijwerking van rTMS die vaker voorkomt, is ongemak of pijn op de plek van stimulatie tijdens een sessie. Dit kan tevens leiden tot ‘spanningshoofdpijn’ na de behandeling. Bij het herhaaldelijk toepassen van magnetische pulsen op het hoofd worden namelijk telkens spiertjes op het hoofd samengetrokken. Daarnaast kunnen zenuwen op het hoofd worden geprikkeld. Meestal helpt paracetamol voldoende om dit gevoel te verlichten.

rTMS op Synaeda-locatie

De rTMS-behandelingen worden uitgevoerd op een locatie van Synaeda. De wachttijden voor de rTMS-behandeling vanuit CAGGB zijn gelijk aan de wachttijden voor rTMS bij Synaeda.

 

contact