Systeemtherapie voor partners en kinderen van patiënten

Een relatietherapeut helpt bij relatieproblemen. Een relatietherapeut noemen we ook wel systeemtherapeut. Dit omdat onze patiënt deel uitmaakt van een systeem (een gezin of een relatie) en de geestelijke gezondheidsproblemen ook van invloed zijn op dat systeem.

Relatie- en systeemtherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering als bij een van de partners of gezinsleden sprake is van psychiatrische problematiek. Er wordt dan voorlichting gegeven over de problematiek van de aangemelde persoon en hoe hiermee om te gaan.

contact