Psychotherapie bij CAGGB

CAGGB biedt verschillende vormen van psychotherapie. Psychotherapie is een vorm van behandeling voor mensen met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen en gericht op:

 • het oplossen of hanteren van problemen
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

Binnen de psychotherapie worden verschillende vormen onderscheiden, waarvan binnen CAGGB worden geboden:

 • psychodynamische therapie
 • gedragstherapie
 • cognitieve (gedrags)therapie
 • systeemtherapie
 • cliëntgerichte therapie
 • acceptance and commitment therapy (ACT)
 • oplossingsgerichte therapie
 • EMDR (Eye movement desentisation en reprocessing, een methode vooral aangewezen bij traumaverwerking)
 • lichaamsgerichte psychotherapie (gebruikt het lichaam om oude frustraties die onder het bewustzijnsniveau liggen te verwerken)

Regelmatig worden methodieken en technieken van deze vormen door en naast elkaar (eclectisch) gebruikt.

contact