Informatie zorgprestatiemodel

Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen wordt met het Zorgprestatiemodel in rekening gebracht. De opbouw van een rekening is eenvoudig. 

Download de folder

Eigen risico per kalenderjaar

Met het Zorgprestatiemodel, ook van toepassing op zorg van CAGGB, gaat u per nieuw kalenderjaar eigen risico betalen. Als u ook het voorgaande kalenderjaar in zorg was bij CAGGB, dan wordt uw eigen risico als volgt berekend:

Voorbeeld 
looptijd zorg 365 dagen - zorg eindigt in 2023

-betaling eigen risico zorgprestatiemodel, einddatum behandeling na 1 januari 2023-
Start behandeling: 2022 (of eerder)
Einde behandeling: 2023
Te betalen: U betaalt zowel het eigen risico van 2022 als van 2023 voor dit behandeltraject. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2022 en 2023 is vastgesteld op € 385,- per persoon per jaar.

Over het zorgprestatiemodel

Door de invoer van het zorgprestatiemodel is de administratie makkelijker en sneller. Ook is het eenvoudig om terug te vinden welke zorg voor u is betaald. Het declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar wordt transparant; u ziet per maand wanneer een zorgprestatie is geleverd, wie dit heeft gedaan en wat het heeft gekost.

Wat zijn zorgprestaties?

Zorgprestaties is de verzamelnaam voor de verschillende afspraken die er bestaan in de ggz. Dit zijn de zorgprestaties van CAGGB:

Consult diagnostiek* – een afspraak om in kaart te brengen welke zorgvraag u precies heeft.
Bij CAGGB vallen onder andere de (telefonische) intake-gesprekken onder dit type zorgprestatie.
Consult behandeling* – afspraken die u hebt met uw behandelaar.
Bij CAGGB vallen ook de contacten via Teams, de telefoon, het patiëntenportaal en MindDistrict onder dit type zorgprestatie.
Groepsconsult* – afspraken die plaatsvinden binnen een groep.
Bij CAGGB vallen de groepsbehandelingen onder dit type zorgprestatie.
Reistijd – de reistijd die uw hulpverlener besteedt als hij naar u toe komt (heen- en terugreis).
Het komt voor dat een hulpverlener op huisbezoek gaat voor een consult behandeling; de reistijd wordt dan tegen een tarief voor reistijd in rekening gebracht.

Eigen risico of eigen bijdrage voor medicijnen

Niet alle medicijnen worden vanuit de basisverzekering vergoed. De overheid bepaalt welke medicijnen er worden vergoed. Van sommige medicijnen vindt de overheid de prijs te hoog. De basisverzekering vergoedt dan een deel van de kosten. De kosten die niet door de basisverzekering worden vergoed, worden de eigen bijdrage genoemd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald. De meeste verzekeraars vergoeden maar één soort of merk van een bepaald medicijn, dat is het medicijn met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Gebruikt u een ander medicijn, dan mag de verzekeraar dat niet vergoeden. Zijn er medische redenen om een duurder middel te gebruiken? En heeft uw specialist dat voorgeschreven? Dan mag de apotheek dit middel wel meegeven en betaalt de verzekeraar de rekening. In dat geval wordt het wel verrekend met het eigen risico.

* CAGGB berekent voor een consult de tijd die vooraf voor u is ingepland, tenzij de afwijking groter is dan 15 minuten.

 

contact