Veranderingen door invoer zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht. Deze nieuwe manier heet ‘het zorgprestatiemodel’. Uw zorgverzekeraar blijft de zorg vergoeden, dat verandert niet. De opbouw van de rekening wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het duidelijker wat uw zorgverzekeraar voor u heeft betaald.

Eigen risico per kalenderjaar

De betaling van het eigen risico per kalenderjaar is een belangrijke verandering bij het zorgprestatiemodel. Eerder kon u 365 dagen in zorg blijven, waarbij de zorg alleen ten laste kwam van het eigen risico van het jaar waarin de zorg bij CAGGB startte. Dit wordt anders.

U gaat nu per nieuw kalenderjaar eigen risico betalen. Dit is een besluit van de overheid. Het zorgprestatiemodel is ook van toepassing op de vergoeding van de zorg bij CAGGB. Patiënten die ook na 2021 in zorg zijn betalen voor de zorg in 2022 opnieuw eigen risico.

Voorbeeld A:
Looptijd zorg 365 dagen - zorg eindigt in 2021
-betaling eigen risico huidige situatie, einddatum behandeling voor 1 januari 2022-
Start behandeling: 1 september 2020
Einde behandeling: 31 augustus 2021
Te betalen: U betaalt alleen het eigen risico van 2020 voor dit behandeltraject.

Voorbeeld B
looptijd zorg 365 dagen - zorg eindigt in 2022

-betaling eigen risico zorgprestatiemodel, einddatum behandeling na 1 januari 2022-
Start behandeling: 1 september 2021
Einde behandeling: 31 augustus 2022
Te betalen: U betaalt zowel het eigen risico van 2021 als van 2022 voor dit behandeltraject. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 en 2022 is vastgesteld op € 385,- per persoon per jaar.

Over het zorgprestatiemodel

Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen hoe de huidige betaling van geestelijke gezondheidszorg werkt. Het systeem met allerlei codes, waarbij per minuut geregistreerd wordt, is ingewikkeld en kost behandelaren veel tijd. Door de invoer van het zorgprestatiemodel wordt de administratie makkelijker en sneller. Ook wordt het eenvoudig om terug te vinden welke zorg voor u is betaald. Het declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar wordt transparant; u ziet wanneer een zorgprestatie is geleverd, wie dit heeft gedaan en wat het heeft gekost.

Wat zijn zorgprestaties?

Zorgprestaties is de verzamelnaam voor de verschillende afspraken die er bestaan in de ggz. Dit zijn de zorgprestaties van CAGGB:

Consult diagnostiek – een afspraak om in kaart te brengen welke zorgvraag u precies heeft.
Bij CAGGB vallen onder andere de (telefonische) intake-gesprekken onder dit type zorgprestatie.
Consult behandeling – afspraken die u hebt met uw behandelaar.
Bij CAGGB vallen ook de contacten via Teams, de telefoon, het patiëntenportaal en MindDistrict onder dit type zorgprestatie.
Groepsconsult – afspraken die plaatsvinden binnen een groep.
Bij CAGGB vallen de groepsbehandelingen onder dit type zorgprestatie.
Intercollegiaal overleg – onderlinge overleggen over uw behandeling.
Wanneer uw behandelaar met een collega buiten CAGGB overlegt over uw behandeling, dan noemen we dit een intercollegiaal overleg. Evenals de andere zorgprestaties wordt deze vergoed vanuit uw zorgverzekering.
Reistijd – de reistijd die uw hulpverlener besteedt als hij naar u toe komt (heen- en terugreis).
Het komt voor dat een hulpverlener op huisbezoek gaat voor een consult behandeling; de reistijd wordt dan tegen een tarief voor reistijd in rekening gebracht.

Samenvatting patiëntinformatie zorgprestatiemodel

Samengevat biedt het zorgprestatiemodel meer inzicht in zorgkosten en verwachte behandelduur, wordt de administratie voor behandelaren eenvoudiger en kan de zorgverzekeraar sneller kosten verwerken. Wanneer u nu in zorg bent en ook in 2022 zorg ontvangt, dan wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Hebt u nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan uw behandelaar, of stuur een e-mail naar info@caggb.nl.

 

direct bellen