Training voor opvoeders van jongeren met interactieproblemen

Om jou goed te helpen, willen wij ook jouw opvoeders ondersteunen om goed met jou en je problemen om te kunnen gaan. Onderstaande informatie kun je doorlezen, maar is vooral belangrijk voor en daarom gericht aan jouw ouders of verzorgers.

Informatie voor opvoeders

Een belangrijk onderdeel van de behandeling van jongeren met interactieproblemen is de begeleiding van de omgeving. Bij CAGGB bieden we dit in groepsvorm.Er is een training voor opvoeders van kinderen tussen 3 en 12 jaar en één voor opvoeders van kinderen (pubers) tussen 12 en 18 jaar. Herkenning is een belangrijk onderdeel van de training. Daarom is er een onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen.

Bij voorkeur nemen alle opvoeders deel aan de training. Als de problemen zich ook op school voordoen, kunnen ook leerkrachten bij de training worden betrokken.

NB: Voor het betrekken van niet-gezaghebbenden is toestemming vereist.

Opvoeders van kinderen met interactieproblemen komen meer dan anderen in aanraking met moeilijke opvoedingssituaties. In de OpvoedersTraining wordt een aantal veelvoorkomende zaken behandeld, zoals slecht luisteren, driftbuien, problemen in de dagelijkse routines, moeite hebben met normaal sociaal gedrag. Ook is er aandacht voor bijkomende problemen zoals angst- en depressieve klachten, weinig zelfvertrouwen en tics. U mag ook onderwerpen inbrengen. 

Het is de bedoeling dat u zich bewuster wordt van het effect van uw opvoeding op uw kind. U kunt door het aanpassen van de situatie of het aanpassen van uw eigen reactie op de situatie, het gedrag van uw kind bijsturen. 

De training is niet geschikt:

  • Voor opvoeders die op de voorgrond staande complexe relatie- of gezinsproblemen hebben
  • Voor opvoeders die zelf ernstige psychiatrische problemen hebben
  • Voor opvoeders die een IQ hebben lager dan 80
  • Wanneer er een crisissituatie in het gezin is

Werkwijze

De deelnemers werken aan de hand van een werkboek. Ook worden eigen ervaringen en situaties binnen en buiten de groep gebruikt.

In een veilige groep wordt gewerkt aan de specifieke doelen van de opvoeder. Deze doelen zijn al in eerdere contacten met de hulpverlener van CAGGB bepaald. Voorbeelden van doelen van deze training zijn:

  • Verbeteren onderlinge communicatie
  • Grenzen stellen, grenzen houden
  • Omgaan met roken, alcohol, drugs

Praktische zaken

Voor wie Ouders en verzorgers
Door wie Saskia Anjema
Wanneer Donderdagmiddag
Duur 90 minuten
Hoe vaak Wekelijks (8 sessies)
Aanmelden Via de behandelaar van uw kind


Boek voor de OpvoedersTraining

Bij de training wordt gewerkt met een trainingsboek van CAGGB.

 

Boekentips

Titel: Oplossingsgericht opvoeden
Auteurs: Lara de Bruin en Rian Meddens

Titel: Pubers en uitgaan
Auteur: Ninette van Hasselt

direct bellen