Voorlichting InteractieProblemen ( VIP )

Dit is een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met interactieproblemen. Er wordt algemene informatie gegeven over interactieproblemen en de behandeling hiervan. Jouw ouders of verzorgers kunnen algemene vragen stellen. Tijdens de bijeenkomst wordt er niet over jou gepraat. 

Interactieproblemen zijn problemen in de omgang met andere mensen. Deze worden veroorzaakt door onhandigheden in het gedrag of het contact. Interactieproblemen komen vaak voor bij bijvoorbeeld  AD(H)D, ASS en ODD, maar ook bij angst en depressie. 

Bij de bijeenkomst is een ervaringsdeskundige aanwezig. 

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst wordt een 'lezing' gegeven over interactieproblemen, de verschillende kenmerken hiervan en mogelijke diagnoses. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden bij CAGGB. 

Bekijk de presentatie

Praktische zaken

Voor wie Ouders, verzorgers, leerkrachten en andere opvoeders; ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom
Door wie Saskia Anjema
Wanneer Vrijdagmiddag
Duur 1,5 uur (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Hoe vaak Eenmalig
Aanmelden  Via jouw behandelaar bij CAGGB