Voorlichting InteractieProblemen ( VIP )

Dit is een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met interactieproblemen. Er wordt algemene informatie gegeven over interactieproblemen en de behandeling hiervan. Jouw ouders of verzorgers kunnen algemene vragen stellen. Tijdens de bijeenkomst wordt er niet over jou gepraat. Bij de voorlichting is een ervaringsdeskundige aanwezig.

Interactieproblemen zijn problemen in de omgang met andere mensen. Deze worden veroorzaakt door onhandigheden in het gedrag of het contact. Interactieproblemen komen vaak voor bij bijvoorbeeld  AD(H)D, ASS en ODD, maar ook bij angst en depressie. 

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst wordt een 'lezing' gegeven over interactieproblemen, de verschillende kenmerken hiervan en mogelijke diagnoses. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden bij CAGGB. 

Praktische zaken

Voor wie Ouders, verzorgers, leerkrachten en andere opvoeders; ook jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom
Door wie Romkje van den Dool
Wanneer Woensdagmiddag
Duur Circa 90 minuten
Hoe vaak Tweewekelijks
Aanmelden Via de behandelaar van uw kind

Bekijk de presentatie

of download de informatie voor docenten en leerkrachten:

INFORMATIE VOOR DOCENTEN EN LEERKRACHTEN

 

contact