ADHD & ADD

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dit wordt ook wel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit genoemd.

ADD is geen officiële afkorting, maar wordt veel gebruikt voor mensen die vooral druk zijn in het hoofd en niet hyperactief zijn in hun gedrag. De 'H' wordt daarom weggelaten uit de afkorting. ADD zonder hyperactiviteit wordt officieel ADHD van het overwegend onoplettende type genoemd.