Afspraak afzeggen

Kun je niet naar een afspraak komen? Verplaats hem dan minimaal 24 uur van tevoren door te bellen met CAGGB. Je mag ook een e-mail of portaalbericht sturen.

Wij proberen zaken zo goed mogelijk te regelen, maar diagnostiek en behandeling kunnen niet plaatsvinden als de patiënt er zelf niet is. Om jou kwalitatief goede zorg te kunnen bieden en onnodige wachtlijsten in de ggz te voorkomen, hanteren we daarom het volgende no-show-beleid:

Wanneer je twee keer niet op een gemaakte afspraak verschijnt zonder afzegging of zonder op tijd te hebben afgezegd, dan zal de diagnostiek en/of behandeling bij CAGGB worden beëindigd en wordt de verwijzer hiervan in kennis gesteld. Indien je op een later moment in de gelegenheid bent om je toch volledig in te zetten, dan kan een heraanmelding plaatsvinden en een vervolg worden besproken.

Naar contact

contact