ASS

Autisme werd voorheen onderverdeeld in verschillende vormen zoals klassiek autisme, Asperger en PDD NOS. Sinds enkele jaren worden deze benamingen niet meer gebruikt en vallen alle vormen onder ASS, oftewel Autisme Spectrum Stoornis. 

ASS is een ontwikkelingsstoornis, het is aangeboren. De prikkelverwerking, dus wat men ziet, hoort, ruikt, voelt etcetera, verloopt bij mensen met een ASS anders dan bij mensen zonder een ASS. Mensen met een ASS ervaren zichzelf en de wereld om zich heen op een andere manier. Hoewel deze andere beleving soms (interactie)problemen met zich meebrengt, hebben mensen met een ASS vaak bijzondere talenten.

direct bellen