Het betrekken van derden bij onderzoek en behandeling

Als patiënt van CAGGB kunt u een onafhankelijk(e) persoon of instantie inschakelen bij onderzoek en/of behandeling en hebt u het recht u te laten ondersteunen door een derde. Indien nodig of wenselijk kunnen ook anderen (na uw schriftelijke toestemming) uit uw omgeving bij de behandeling worden betrokken (bijvoorbeeld de school van uw kind).

Betrokkenheid nieuwe partners/stiefouders

Bent u gescheiden en hebben u en uw partner beide het gezag? Dan dient u allebei toestemming te geven voor het betrekken van een nieuwe partner (stiefouder) bij de behandeling van uw kind (tot 16 jaar). Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar moeten zelf ook toestemming geven voor het betrekken van stiefouders.

Wij gaan ervan uit dat alle wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte worden gebracht van afspraken (bijvoorbeeld in het kader van onderzoek, advies en behandeling) en voortgang via de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.

Als overleg tussen de ouders niet mogelijk is, is de ouder bij wie het kind staat ingeschreven verantwoordelijk voor het bij CAGGB kenbaar maken hiervan.

contact