'Dat en wat'- informatie

Wanneer iemand bij CAGGB in zorg komt, dan geven wij te allen tijde de verwijzer en de huisarts bericht middels dat-informatie. We vertellen dus dat iemand in behandeling is, maar we vertellen niet wat de inhoud van de behandeling is. Als de patiënt expliciet toestemming hiervoor heeft verleend, dan mogen we ook wat-informatie geven. CAGGB communiceert digitaal alleen persoonsgegevens via beveiligd berichtenverkeer.

Dat en wat-informatie voor kind & jeugd

Of CAGGB ook het gebiedsteam en/of school in kennis stelt dat een kind of jeugdige in behandeling is, is afhankelijk van expliciet verleende toestemming van de patiënt en/of diens gezaghebbende(n). Wij betrekken school alleen als dit toevoegend is voor de behandeling. School mag ons uiteraard altijd benaderen voor het delen van zorgen, of voor het vragen van advies. Wij bepalen aan de hand van de toestemmingen of wij 'dat' of 'wat'-informatie kunnen bieden.

Verslagen delen via het patiëntenportaal

CAGGB stelt patiënten en gezaghebbenden in de gelegenheid om zelf verslagen te delen via het online patiëntenportaal. Hebt u als docent vragen, dan zijn de gezaghebbenden van het kind uw eerste aanspreekpunt. 

contact