Hoe lang duurt een behandeling bij CAGGB?

Het is lastig om bij aanvang van de behandeling precies te zeggen hoe lang een behandeling gaat duren. Na het eerste gesprek geeft de behandelaar van CAGGB wel een indicatie aan voor de duur van de behandeling en maken we afspraken voor evaluatiemomenten.

Als u door meerdere hulpverleners behandeld wordt, worden de afspraken (zoveel mogelijk) gezamenlijk gepland of gecombineerd. Op deze manier wordt voorkomen dat u vaker hetzelfde verhaal moet doen en de behandeling onnodig langer duurt. Bovendien hoeft u dan niet vaker naar Buitenpost te komen dan noodzakelijk.

contact