(Hetero)anamnese

De anamnese is een vraaggesprek of een vragenlijst (bij CAGGB vaak digitaal) waarin vragen over de geschiedenis van de problemen, stoornis of aandoening aan de 'patiënt zelf' worden gesteld.

Bij kinderen, maar vaak ook bij volwassenen worden ook vragen aan mensen uit de omgeving van de patiënt gesteld. Dit noemen we heteroanamnese.

Vooral als er sprake is van interactieproblemen door bijvoorbeeld ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek is het van belang de omgeving van de patiënt bij onderzoek en behandeling te betrekken.

CAGGB betrekt ALTIJD het systeem of netwerk van de aangemelde persoon bij onderzoek en behandeling.

direct bellen