ID-bewijs verplicht voor behandeling

Als u zorg nodig hebt, bent u volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te laten zien aan uw zorgverlener. CAGGB verlangt van u dat u uw geldige identiteitsbewijs (of dat van uw kind, afhankelijk van wie de behandeling ondergaat) voorafgaand aan uw eerste afspraak toont aan de assistente bij de balie.

Als u geen ID-bewijs kunt tonen, loopt u het risico zelf uw zorgkosten te moeten dragen. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Lees meer over de identificatieplicht op de website van de overheid.

Identiteitsbewijs nodig? Naar de gemeente!

U kunt een ID-bewijs aanvragen op het gemeentehuis. Deze aanvraag duurt ongeveer vijf werkdagen. Een ID-kaart voor kinderen kost max. € 28,63 en voor volwassenen max. € 50,22. De kosten verschillen per gemeente. Lees meer over de kosten van identiteitsbewijzen op de website van de overheid.

contact