Logo CAGGB

Bij CAGGB staat het kind zowel letterlijk (in het logo) als figuurlijk op de voorgrond. Het kinderhoofdje dat voor het volwassenenhoofd is geplaatst heeft dan ook de primaire kleur rood.

Logo CAGGB

Achter het kind staat de volwassene, in de meest ideale situatie de ouder. Bij CAGGB worden ouders en andere naasten zoveel mogelijk betrokken bij  onderzoek en behandeling.

De pompeblêden staan voor de mogelijkheid die CAGGB biedt om je in je 'memmetaal' uit te drukken. Pompeblêden kun je ook zien als hartjes, die in ons logo dichtbij het hoofd staan: gevoel en verstand dicht bij elkaar.

contact