Vragenlijsten voor volwassenen, opvoeders en kinderen

CAGGB werkt met verschillende soorten vragenlijsten. Deze vragenlijsten geven ons informatie over het soort klachten, de ernst van de klachten en de mogelijke oorzaken hiervan. 

De vragenlijsten worden ingezet bij iedere patiënt. Kinderen en jongeren starten met de SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)-vragenlijst voorafgaand aan de intake. Volwassenen vullen de BSI (Brief Symptom Inventory)-vragenlijst in. Doordat we aan het begin, in het midden en na afloop van een behandeling vragenlijsten laten invullen, kunnen we de resultaten eenvoudig vergelijken en met u bespreken. De behandeling kan daardoor eventueel ook worden bijgesteld.

Naast vragenlijsten voor volwassen (BSI) en vragenlijsten voor kinderen (SDQ) zijn er vragenlijsten om de opvoedkundige stress bij ouders te meten: de OBVL. Deze vragenlijsten wordt vooral ingezet om het effect van mediatie (een behandeling waarbij via de ouders invloed wordt uitgeoefend op het gedrag van het kind) te meten.

Meldt u zich aan bij CAGGB, dan ontvangt u in een e-mail van Telepsy de link naar de BSI/SDQ. De vragenlijst kunt u online invullen en versturen. Uw behandelaar ontvangt vervolgens bericht met de scores.

contact