Screening

Bij CAGGB worden alle aanmeldingsgegevens eerst gescreend door een zorgcoördinator, ook wel triagist genoemd. Deze medewerker beoordeelt door welke hulpverlener u het beste geholpen kan worden. Hierbij maakt de zorgcoördinator een aantal belangrijke afwegingen.

Allereerst wordt de verwijzing van de huisarts beoordeeld en staat zijn advies centraal. Daarna volgt de vraag welk specialisme het beste past bij uw hulpvraag zoals vermeld op het aanmeldformulier en eventueel eerdere rapportages. Ook wordt gekeken of u op het aanmeldformulier nog een specifieke voorkeur voor een hulpverleningstraject hebt aangegeven. Vervolgens wordt gekeken welke hulpverlener u het snelst van dienst kan zijn.

Uit de screening kan ook blijken dat u buiten onze instelling beter geholpen kunt worden. In dat geval wordt u met een advies voor vervolgbeleid terugverwezen naar uw huisarts/verwijzer.

 

contact