Vergoeding van de zorg als je 18 wordt

Als een jongere 18 jaar wordt, dan kan de door CAGGB geboden zorg worden voortgezet. De zorg valt vanaf dat moment onder de zorgverzekeringswet. Er wordt dan een zogenaamde DiagnoseBehandelCombinatie (kortweg DBC) aangemaakt.
Een DBC valt onder het eigen risico. De hoogte van dat eigen risico is afhankelijk van de datum waarop de jongere 18 jaar wordt. Het eigen risico wordt zoals dat heet 'naar rato' verrekend. De startdatum van de DBC bepaalt van welk jaar het eigen risico in rekening wordt gebracht. Start de DBC in 2021 en loopt deze door in 2022, dan gaan de kosten van de hele DBC ten laste van het eigen risico van 2021.

Rekenvoorbeeld

Jan wordt op 15 november 18 jaar. Jan sluit zoals de wet het voorschrijft een zorgverzekering af per 1 december, waarbij hij € 385,- eigen risico heeft. Jan is al een tijdje in behandeling bij CAGGB en blijft ook na zijn 18e verjaardag zijn groepstraining volgen.

Jan moet dan voor de periode dat hij 18 jaar is en de groepstraining volgt in dat jaar nog € 32,70 eigen risico betalen. Dit bedrag komt als volgt tot stand:

De zorgverzekering van Jan start op 1 december. Er zijn 31 dagen in december, gedeeld door 365 dagen per jaar maal € 385,00 eigen risico op jaarbasis = € 32,70 eigen risico naar rato voor dit jaar.

 

 

contact