Vergoeding van de zorg als je 18 wordt

Als een jongere gedurende de behandeling bij CAGGB 18 jaar wordt, dan kan de behandeling te allen tijde doorgaan. De behandeling valt vanaf het moment dat de patiënt 18 jaar is onder de zorgverzekeringswet. 

Een behandeling die door de zorgverzekering wordt vergoed, kent een eigen risico. De hoogte van dat eigen risico is afhankelijk van de datum waarop de jongere 18 jaar wordt. Het eigen risico wordt zoals dat heet 'naar rato' verrekend.

Rekenvoorbeeld

Jan wordt op 15 november 18 jaar. Jan sluit zoals de wet het voorschrijft een zorgverzekering af per 1 december, waarbij hij € 385,- eigen risico heeft. Jan is al een tijdje in behandeling bij CAGGB en blijft ook na zijn 18e verjaardag zijn groepstraining volgen.

Jan moet dan voor de periode dat hij 18 jaar is en de groepstraining volgt in dat jaar nog € 49,57 eigen risico betalen. Dit bedrag komt als volgt tot stand:

Jan is 18 jaar gedurende 16 dagen in november + 31 dagen in december, gedeeld door 365 dagen per jaar maal € 385,00 eigen risico op jaarbasis = € 49,57 eigen risico naar rato voor dit jaar.

De startdatum van de behandeling bepaalt van welk jaar het eigen risico in rekening wordt gebracht. Start de behandeling in 2018 en loopt deze door in 2019 dan gaan de kosten van de hele behandeling ten laste van het eigen risico van 2018.