Vergoeding van de zorg als je 18 wordt

Als een jongere 18 jaar wordt, dan kan de door CAGGB geboden zorg worden voortgezet. De zorg valt vanaf dat moment onder de zorgverzekeringswet. Er wordt dan een zogenaamd ZorgPrestatieModel-traject (kortweg ZPM) aangemaakt.
GGZ-zorg valt onder het eigen risico. De hoogte van dat eigen risico is afhankelijk van de datum waarop de jongere 18 jaar wordt. Het eigen risico wordt zoals dat heet 'naar rato' verrekend. De startdatum van het ZPM bepaalt welk eigen risico in rekening wordt gebracht. Het ZPM start op de eerste dag waarop een afspraak met de hulpverlener plaatsvindt.

Rekenvoorbeeld

Jan wordt op 31 maart 18 jaar. Jan sluit zoals de wet het voorschrijft een zorgverzekering af per 1 april, waarbij hij € 385,- eigen risico heeft. Jan is al een tijdje in behandeling bij CAGGB en blijft ook na zijn 18e verjaardag het gehele jaar zijn behandeling vervolgen. Zijn eerste afspraak na zijn 18e verjaardag vindt plaats op 17 april. De startdatum van het ZPM is dan 17 april.

Jan moet dan voor de periode vanaf 17 april tot en met 31 december van dat jaar nog € 265,81 eigen risico betalen. Dit bedrag komt als volgt tot stand:

Het ZPM van Jan start op 17 april. De periode van 17 april tot en met 31 december telt 252 dagen.
252 gedeeld door 365 (dagen per jaar) x € 385,00 eigen risico op jaarbasis = € 265,81 eigen risico naar rato voor dat jaar.

direct bellen