Verwijzing

Een verwijzing van uw huisarts, medewerker van een jeugdteam/gebiedsteam van de gemeente of van een aanbieder van basis-ggz is nodig voor onze specialistische ggz-behandeling.

Uw huisarts bepaalt uiteraard in samenspraak met u welke behandeling passend voor u is. De huisarts is een generalist: hij beschikt over een brede deskundigheid over heel veel gezondheidsproblemen. Hij kan u onderzoeken, adviseren en behandelen. Hij weet wanneer het verstandig is om nader onderzoek te vragen of u door te sturen naar een specialist.

Huisartsen (en ook andere specialisten zoals kinderartsen en jeugdartsen) verwijzen vaak via 'ZorgDomein'. Medewerkers van jeugdteams van gemeenten kunnen verwijzen via ZorgMail of ZorgDomein. Beiden kunnen gebruik maken van ons triageformulier voor triage en aanmelding.