Zorgtoewijzing/beschikking

Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van onderzoek en behandeling in de jeugd-ggz, willen zij (vooraf) geïnformeerd worden. Dit doen we met een beschikking of zorgtoewijzing. CAGGB moet als aanbieder hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. De toewijzing van zorg door de gemeente moet voor de start van de behandeling in ons bezit zijn.

Verschillende opties:

Een kind of jongere krijgt zorg toegekend via het gebiedsteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De betrokken gemeente zorgt voor een zorgtoewijzing. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente.

Een kind of jongere wordt naar CAGGB verwezen door een huisarts of medisch specialist. Nadat de aanmelding compleet is (ontvangst verwijsbrief (huis)arts en digitale aanmelding, inclusief toestemming van alle gezaghebbenden), melden wij de verwijzing van uw kind aan uw gemeente. Binnen tien werkdagen ontvangen wij een beschikking van uw gemeente en kan de zorgverlening worden gestart. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de beschikking ontvangt u via het patiëntenportaal een voorstel voor de eerste afspraak.

Hebt u er bezwaar tegen dat wij de verwijzing van uw kind melden aan uw gemeente? Dit heeft consequenties voor de vergoeding van de behandeling. Bij bezwaar verzoeken wij u ons hierover te informeren.

Bij spoed

In spoedsituaties geldt een uitzondering, de zorgtoewijzing van de gemeente kan dan achteraf worden geregeld.

contact