BSN

Het burgerservicenummer (BSN)  is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt uw BSN opzoeken op bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN is een 9-cijferignummer.

Het BSN-nummer van kinderen staat ook vermeld op de papieren van de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) en op de zorgpas van de zorgverzekering. 

contact