Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. In de meeste landen dient dit als standaard voor de psychiatrische diagnostiek.

De DSM is noodzakelijk geworden om een einde te maken aan de zeer grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische aandoeningen. Termen als depressie of psychose werden door verschillende mensen in verschillende landen anders omschreven.

De DSM zorgt voor meer eenheid in diagnosen. Alle symptomen zijn er duidelijk in omschreven en er wordt aangegeven hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn voordat er kan worden gesproken van een bepaald syndroom of ziektebeeld.

contact