Opiumwet

In Nederland mag u medicijnen die onder de Opiumwet vallen gebruiken, maar in veel andere landen heeft u daarvoor een verklaring nodig.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen (bijvoorbeeld valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfinehoudende pijnstillers), middelen voor de behandeling van ADHD (bijvoorbeeld medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis. Vraag ruim voor een vakantie naar het buitenland aan uw arts of apotheker of uw medicijn onder de Opiumwet valt.

contact