Schengenlanden

Er zijn 26 Europese landen  die vallen onder het Schengengebied. Dit zijn de zogeheten Schengenlanden. Binnen deze landen mag u als inwoner van de Europese Unie (EU) vrij reizen, maar in veel landen is het bezit en gebruik van medicijnen die onder de opiumwet vallen verboden. Reist u naar een Schengenland met medicijnen die onder de Opiumwet vallen, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Dit zijn de Schengenlanden:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland. Reist u naar een ander land, vraag dan vooraf na of en hoe u uw medicijnen kunt meenemen.

contact