Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren, zoals het voorschrijven van medicatie. Hij of zij doet dit onder supervisie van de psychiater. De verpleegkundig specialist werkt op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde. Bij CAGGB werken meerdere verpleegkundig specialisten. Zij staan vermeld op onze team-pagina.

contact