Een training voor 8e groepers met fase- en interactieproblemen

Naar het voortgezet onderwijs!

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen best groot. Helemaal als je niet goed weet hoe je je moet gedragen en/of problemen hebt met het maken van contact met mensen die je niet kent. Je kunt je dan erg onzeker voelen. Soms worden kinderen zelfs somber en willen ze niet meer naar school.

Om de drempel naar het voortgezet onderwijs te verlagen biedt CAGGB de training EigenWijs groep 8. Zo kunnen kinderen vaardigheden opdoen die voorkomen dat ze gespannen worden door angst, boosheid, somberheid of een slechte concentratie.

Bij de laatste bijeenkomst komt er een gastspreker langs. Dit is een leerkracht van het voortgezet onderwijs die informatie geeft en vragen kan beantwoorden.

Een leven lang leren

Mensen leren hun leven lang nieuwe dingen. Dit lijkt de normaalste zaak van de wereld. Maar als je veel problemen ervaart in de omgang met andere mensen (interactieproblemen), dan kan het heel lastig zijn om nieuwe dingen te leren.

Vaardigheden sociaal gedrag

Het grootste accent ligt daarom op het aanleren van ontbrekende vaardigheden. Daarnaast maken we jongeren meer bewust van de manier waarop ze hun gedachten en gevoelens hun sociale gedrag kunnen beïnvloeden.

In de training wordt gewerkt aan de twaalf  basisvaardigheden die we nodig hebben in onze dagelijkse sociale relaties:

 • Contact maken
 • Situatie beëindigen
 • Een vraag stellen
 • Een verzoek weigeren
 • Reageren op een weigering
 • Kritiek krijgen
 • Kritiek ontvangen
 • Eigen mening geven
 • Opkomen voor jezelf
 • Complimenteren van anderen
 • Waarderen van jezelf
 • Reageren op een compliment

Werkwijze

De training bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Indien nodig kan ook de leerkracht van de basisschool  betrokken worden.

In de groep kunnen kinderen veilig oefenen met aangeleerde vaardigheden en werken aan hun eigen doelen. Thuis doen de kinderen opdrachten uit het werkboek, dit huiswerk wordt de volgende sessie besproken. 

NB: Voor het betrekken van niet-gezaghebbenden is toestemming vereist.

Praktische zaken

Voor wie Achtstegroepers die hulp kunnen gebruiken bij de overgang naar het voorgezet onderwijs
Door wie Sigrid Loonstra
Wanneer Maandagmiddag
Duur 60 minuten
Hoe vaak Wekelijks (totaal 7 sessies; tijdens de 7e sessie komt er een spreker van het voortgezet onderwijs en zijn opvoeders ook welkom)
Aanmelden Via jouw behandelaar bij CAGGB

 

Boek voor de EigenWijs groep 8-groep

Bij de training EigenWijs groep 8 wordt gewerkt met een trainingsboek van CAGGB.

 

contact