Voorlichting InteractieProblemen

Dit is een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met interactieproblemen. Er wordt algemene informatie gegeven over interactieproblemen en de behandeling hiervan. Bij deze bijeenkomst is naast een groepsbehandelaar ook een ervaringsdeskundige aanwezig. Jouw ouders of verzorgers kunnen algemene vragen stellen. Tijdens deze Voorlichting InteractieProblemen, ook wel VIP genoemd, wordt er niet over jou gepraat. 

Interactieproblemen zijn problemen in de omgang met andere mensen. Deze worden veroorzaakt door onhandigheden in het gedrag of het contact. Interactieproblemen komen vaak voor bij bijvoorbeeld  AD(H)D, ASS en ODD, maar ook bij angst en depressie. 

Werkwijze

Tijdens deze bijeenkomst wordt een 'lezing' gegeven over interactieproblemen, de verschillende kenmerken hiervan en mogelijke diagnoses. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden bij CAGGB. 

Praktische zaken

Voor wie Ouders, verzorgers, onderwijzers en andere opvoeders; ook jongeren >12 jaar zijn welkom
Door wie Romkje van den Dool
Wanneer Woensdagmiddag
Duur Circa 90 minuten
Hoe vaak Eenmalig
Aanmelden Via de behandelaar van uw kind


BEKIJK DE PRESENTATIE

of download de informatie voor docenten en leerkrachten:

Informatie voor school

 

 

contact