Stimulantia bij kinderen met ADHD monitoren: eerste lijn of GGZ?

29-09-2021

Voor het afronden van haar opleiding tot verpleegkundig specialist schreef collega Saskia Anjema het artikel 'Stimulantia bij kinderen met ADHD monitoren: eerste lijn of GGZ?'. Dit artikel is onlangs gepubliceerd in het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist. Uiteraard zijn wij erg trots op Saskia! 

Over het artikel

Het artikel onderzoekt de verantwoordelijkheden rond monitoring van een medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD. Er is aandacht voor ADHD in het algemeen en de organisatie van zorg voor kinderen met een dergelijke diagnose. Aan de hand van een casus wordt een zorgpad doorlopen. Daarnaast besteedt Saskia aandacht aan de maatschappelijke positie en financiering van jeugd-ggz.

Download het artikel (PDF)

 

contact