Identificatieplicht voor alle patiënten

10-05-2017

Volgens de Zorgverzekeringswet zijn patiënten verplicht zich met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te identificeren bij hun zorgverlener.

Wie deze gegevens niet aanlevert loopt het risico de medische kosten zelf te moeten betalen. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor patiënten jonger dan 14 jaar. Meer informatie vindt u hier.

Hebt u (of heeft uw zoon/dochter) geen geldig identiteitsbewijs dan dient u voorafgaand aan uw eerste afspraak een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen bij uw gemeente. Houd er rekening mee dat het maken van een nieuw identiteitsbewijs circa 5 werkdagen in beslag neemt. Ook zijn er kosten mee gemoeid.

Het ID-bewijs dient u voor uw eerste afspraak te tonen aan de praktijkassistent.


direct bellen