Kunstmatige wachttijd

18-12-2018

Onderzoek en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Jeugd-ggz wordt vergoed door de gemeenten.

Iedere volwassene, ongeacht zijn zorgverzekering, en ieder kind wonend in de provincie Groningen of Friesland kan bij CAGGB terecht.

De afgelopen maanden had iedere hulpvrager binnen een week na aanmelding contact met een hulpverlener. Een eerste contact met verzekerden bij CZ en Menzis wordt echter pas in de loop van 2019 gepland. Hoewel wij geen wachtlijst hebben, houden we voor deze verzekerden een kunstmatige wachttijd aan; De aanmeldwachttijd wordt dus bewust gerekt. Voor andere verzekerden geldt dit niet, omdat de andere zorgverzekeraars ons ruimere budgetten bieden.

Wat is een plafondbudget?

Elke zorgverzekeraar koopt zorg in bij zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen) en maakt contractafspraken. Een zorgverzekeraar kent vervolgens een budget (‘zak met geld’) toe aan deze zorgaanbieder; die mag dan bijvoorbeeld per jaar voor € 10.000 zorg verlenen. Wordt dit plafondbudget bereikt, dan worden onderzoek en behandeling niet meer vergoed en kan de zorgaanbieder geen patiënten meer aannemen van de desbetreffende zorgverzekeraar. Dat zou immers betekenen dat hij de patiënten van deze zorgverzekeraar gratis moet helpen.

CAGGB heeft bij de verzekeraars CZ en Menzis (ondanks een tijdelijke aanmeldstop in de zomer van 2018) opnieuw het plafond van het toegekende budget bereikt. Voor CAGGB is dit niet nieuw; ieder jaar zetten wij verzekerden van CZ en Menzis noodgedwongen op een kunstmatige wachtlijst. Hoewel wij voldoende behandelruimte hebben voor deze patiënten, is er geen financiële ruimte voor deze hulpvragers. En zij hebben geen vrije keus.

Wat is vrije keus?

Hoewel CAGGB voor 2019 contracten heeft met alle zorgverzekeraars, is er geen sprake van een vrije keus. Zorgverzekeraars kopen zorg in bij een beperkt aantal zorgaanbieders. Als verzekerde van zo'n zorgverzekeraar word je (min of meer) verplicht zorg af te nemen bij deze gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast leggen zorgverzekeraars allerlei verplichtingen en beperkingen op aan de zorgaanbieders. Wanneer zorgaanbieders hier niet aan voldoen, wordt de geleverde zorg niet vergoed. En kunnen verzekerden niet meer kiezen voor de zorgaanbieder van hun keuze.

Moet ik een nieuwe zorgverzekeraar kiezen?

De relatie tussen CAGGB en de financiers (zorgverzekeraars en gemeenten) is over het algemeen goed. Enkele verzekeraars, zoals De Friesland, bieden zelfs extra budgetruimte, omdat wij effectieve en efficiënte geestelijke gezondheidszorg leveren. De Friesland Zorgverzekeraar werkt graag met ons samen en dat komt onze gezamenlijke 'klanten' te goede.

Omdat CZ en Menzis ook voor 2019 een zeer laag budget bieden, kunnen wij CZ- en Menzis-verzekerden geen snelle zorg bieden. Voor hen geldt dan ook een kunstmatige wachttijd!

Kiest u dit jaar een andere zorgverzekering? Laat u goed informeren over de verschillende polisvoorwaarden, check bij uw zorgaanbieder wat de afspraken zijn over budgetruimte en zorg dat u goed bent voorgelicht over vergoeding van medicatie!