Kunstmatige wachttijd

30-11-2020

Iedereen uit de provincie Groningen of Friesland kan bij CAGGB terecht. U wordt na verwijzing door onze zorgcoördinator gebeld voor een intake. Hoe lang u op uw intake moet wachten hangt soms af van uw zorgverzekeraar. Met name aan het einde van een kalenderjaar komt het voor dat er voor sommige zorgverzekeraars een langere wachttijd geldt, omdat het jaarbudget dat CAGGB heeft gekregen op is. In dat geval starten we voor verzekerden van deze zorgverzekeraars in het nieuwe jaar het onderzoek en de behandeling. CAGGB moet in dat geval om financiële redenen wachten met onderzoek en behandeling. Deze financiële reden wordt met een mooi woord  'plafondbudget' genoemd.

Wat is een plafondbudget?

Elke zorgverzekeraar koopt zorg in bij zorgaanbieders (zoals ggz-instellingen, fysiotherapeuten en ziekenhuizen) en maakt contractafspraken. Een zorgverzekeraar kent vervolgens een budget (‘zak met geld’) toe aan deze zorgaanbieder; die mag dan bijvoorbeeld per jaar voor € 10.000 zorg verlenen. Is de zak met geld leeg, dan is het plafondbudget bereikt. Dit betekent dat onderzoek en behandeling niet meer worden vergoed. De zorgaanbieder kan dan geen patiënten meer aannemen van deze zorgverzekeraar. Dat zou immers betekenen dat hij deze patiënten gratis moet helpen.

CAGGB bereikt bij de verzekeraars CZ en Menzis vaak al vroeg in het jaar het plafond van het toegekende budget. Hoewel wij voldoende plek hebben, is er financieel gezien op dat moment geen ruimte voor de patiënten die bij CZ en Menzis verzekerd zijn. Er is dan dus geen sprake van vrije keus om voor CAGGB te kiezen als het plafondbudget is bereikt. 

Ik heb een verzekeraar waarbij het plafondbudget is bereikt

 Aan het einde van het jaar kunnen we patiënten op een kunstmatige wachtlijst plaatsen, waarbij we de zorg in het nieuwe kalenderjaar starten. Dit is natuurlijk geen optie halverwege het jaar, want dan moet u te lang wachten op hulp. Daarom geldt er voor zorgverzekeraars waarbij wij al vroeg in het jaar het plafondbudget bereiken vaak een aanmeldstop. Aan het einde van het jaar heffen we deze op en dan geldt slechts een langere aanmeldwachtijd tot het nieuwe kalenderjaar. Wij noemen de wachttijd in dit geval 'kunstmatige wachttijd'.

 

 

 

contact