Fusie CAGGB en Synaeda

Op 30 september jl. zijn Synaeda en CAGGB (Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost) juridisch gefuseerd. Beide dochterondernemingen van GGZ Friesland werken al langere tijd samen en worden aangestuurd door dezelfde directie. Door de fusie worden interne processen efficiënter en eenvoudiger.

Voor beide organisaties is de fusie een logische stap. Zowel Synaeda als CAGGB zijn dochterondernemingen van GGZ Friesland. Synaeda biedt op zeven locaties in Friesland (en één topsport-dependance op Papendal) geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. CAGGB biedt dezelfde zorg en bedient ook kinderen en jongeren. Synaeda en CAGGB richten zich op planbare zorg, met een focus op herstel. De laatste jaren werken zij steeds intensiever samen, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, preventie en wetenschap.

Historie

CAGGB heeft een instellingserkenning sinds 11 december 2006 en Synaeda sinds 1 oktober 2007. Beide organisaties zijn opgericht door bevlogen professionals en zijn sindsdien gegroeid. CAGGB is tot 1 januari 2020 in eigendom van de oprichters gebleven, waarna GGZ Friesland de organisatie heeft overgenomen.

Overname poliklinische activiteiten

Voor Synaeda verliep het tijdspad anders. In de jaren 2015 en 2016 heeft Synaeda de poliklinische activiteiten van GGZ Friesland overgenomen. Dit is succesvol verlopen, waarna de aandelen van Synaeda zijn overgenomen door GGZ Friesland. Sindsdien is Synaeda een dochteronderneming van GGZ Friesland.

Gezamenlijke directie

Sinds 1 januari 2020 zijn beide organisaties volledig eigendom van GGZ Friesland. Vera Veerman en Bob Goeree voeren sinds 1 januari 2020 de directie bij Synaeda en sinds 1 januari 2021 – op aangeven van CAGGB zelf – ook bij CAGGB.

Overeenkomsten in karakter

Beide organisaties kenmerken zich door een pragmatische en no-nonsensehouding. In de afgelopen twee jaar is er een steeds intensievere samenwerking ontstaan. In feite worden beide organisaties op dit moment op dezelfde manier aangestuurd. Hoewel CAGGB een iets andere werkwijze en populatie kent, zijn de gelijkenissen groot.

Daarom deze fusie

De juridische fusie kan beschouwd worden als het formaliseren van een proces dat al langer aan de gang is. Bovendien maakt de fusie het eenvoudiger om als één organisatie met een eenduidig gezicht naar buiten te treden.

Geen nadelige gevolgen voor de zorg en medewerkers

Omdat patiënten op dezelfde locatie door dezelfde behandelaren zullen worden behandeld, zijn er geen gevolgen voor de zorg. Ook voor de medewerkers verandert er weinig. Beide functiehuizen worden samengevoegd en alle functies van CAGGB blijven in de huidige vorm bestaan. Het aantal FTE aan medewerkers blijft gelijk. Er is dus geen sprake van boventalligheid.

Naamgeving

Het besluit over de naamgeving wordt binnenkort gemaakt. Het streven is – en dit staat los van de juridische entiteiten – dat de gehele organisatie dezelfde naam krijgt met wellicht een toevoeging voor de kind- en jeugdzorg in Buitenpost.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@caggb.nl.

 

contact