Patiëntenraad

In Nederland hebben patiënten van zorginstellingen invloed op het beleid van deze zorginstellingen en de kwaliteit van de geboden zorg. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

Hiertoe heeft CAGGB sinds 2009 een patiëntenraad. De patiëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de patiëntenraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Wie in behandeling is (geweest) bij CAGGB (of een naaste) kan lid worden van onze patiëntenraad. Belangstelling hiervoor kan kenbaar worden gemaakt via een e-mail naar info@caggb.nl. Wij nemen contact met u op.

De leden van de patiëntenraad spreken namens en voor alle patiënten van CAGGB. Hebt u wensen of verbeterpunten naar aanleiding van uw ervaring als (ouder van een) patiënt, laat het de raad dan weten door een e-mail te sturen naar patientenraad@caggb.nl.

Let op: dit adres is niet bedoeld voor klachten. Hebt u een klacht, volg dan de klachtenprocedure.

Het jaarverslag over 2022 van de patiëntenraad van CAGGB vindt u hier: Jaarverslag 2022

 

direct bellen