Patiëntenraad

In Nederland hebben patiënten van zorginstellingen invloed op het beleid van deze zorginstellingen en de kwaliteit van de geboden zorg. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

CAGGB heeft sinds 2009 een patiëntenraad. De patiëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de patiëntenraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Lid worden van de patiëntenraad

Bent u in behandeling geweest bij CAGGB, of was een familielid van u bij ons in behandeling? Dan kunt u zitting nemen in de patiëntenraad. Laat uw interesse weten via een e-mail naar info@caggb.nl. Wij nemen contact met u op.

Voor meer informatie zie: Jaarverslag 2021 patiëntenraad CAGGB (PDF)

Een vergadering bijwonen?

De eerstvolgende vergadering is op 8 juni 2023, van 16.00-17.30 uur.  Aanmelden kan bij de praktijkassistent op telefoonnummer 0511 540 333. 

Vragen of opmerkingen voor de patiëntenraad?

De leden van de patiëntenraad spreken namens en voor alle patiënten van CAGGB. Hebt u wensen of verbeterpunten naar aanleiding van uw ervaring als (ouder van een) patiënt, laat het de raad dan weten door een e-mail te sturen naar patientenraad@caggb.nl.

Let op: dit adres is niet bedoeld voor klachten. Hebt u een klacht, volg dan de klachtenprocedure.

direct bellen