Patiëntenraad

In Nederland hebben patiënten van zorginstellingen invloed op het beleid van deze zorginstellingen en de kwaliteit van de geboden zorg. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

CAGGB heeft sinds 2009 een patiëntenraad. Deze raad bestaat uit een aantal (ex-)patiënten en ouders/andere familieleden van (ex-)patiënten. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de patiëntenraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. 

Jaarverslag 2017 patiëntenraad CAGGB (PDF)

Een avond bijwonen?

Aanmelden kan bij de praktijkassistent op telefoonnummer 0511 540 333. De eerstvolgende patiëntenraadsvergaderingen is op:

Dinsdagavond 2 juli 2019, van 20.00 tot 22.00 uur

Vragen of opmerkingen voor de patiëntenraad?

De leden van de patiëntenraad spreken namens en voor alle patiënten van CAGGB. Hebt u wensen of verbeterpunten naar aanleiding van uw ervaring als (ouder van een) patiënt, laat het de raad dan weten door een e-mail te sturen naar patientenraad@caggb.nl.

Let op: dit adres is niet bedoeld voor klachten. Hebt u een klacht, volg dan de klachtenprocedure.