Cliëntenraad Synaeda en CAGGB

In Nederland hebben patiënten van zorginstellingen invloed op het beleid van deze zorginstellingen en de kwaliteit van de geboden zorg. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

Hiertoe heeft CAGGB sinds 2009 een cliëntenraad (sinds 2023 samen met Synaeda). De cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Wie in behandeling is (geweest) bij CAGGB (of een naaste) kan lid worden van onze cliëntenraad. Belangstelling hiervoor kan kenbaar worden gemaakt via een e-mail naar info@caggb.nl. Wij nemen contact met u op.

De cliëntenraad van Synaeda en CAGGB spreekt namens en voor alle patiënten die bij ons in zorg zijn en waren, en voor hun naasten. Als u wensen of verbeterpunten hebt, laat het dan weten. U kunt de cliëntenraad van Synaeda en CAGGB rechtstreeks een bericht sturen door te mailen naar:

clientenraad@synaeda.nl

Let op: dit adres is niet bedoeld voor klachten. Hebt u een klacht, volg dan de klachtenprocedure.

Het jaarverslag over 2022 van de patiëntenraad van CAGGB vindt u hier: Jaarverslag 2022

 

direct bellen